De juiste oplossingen voor de juiste problemen

Haal het maximale uit uw data

Business Intelligence

Stappenplan Business Intelligence

Waaruit bestaat een geslaagd Business Intelligence trajact? Hierin overleggen we waar de organisatie naar toe wilt en daarbij goed te evalueren.

OKR’s

Hoe werken Objectives and Key results? Wat voor doel stellen jullie als organisatie?
Zijn de Objectives die wij stellen meetbaar en haalbaar?

BI Workshop of Training

Wij helpen u graag om Self-Service BI beter onder de knie te krijgen door middel van Training in SQL, Power BI, SSRS,SSiS of Excel.

Losstaande applicaties

Wilt u een losstaande applicatie in plaats van het hele BI traject? Bijvoorbeeld de controltool, process mining, DQS of MDS.

Scheef verdeelde kennis

Vaak zien we dat werknemers van klanten zichzelf SQL en Excel aanleren en zo een eind komen. Vaak komt het bedrijf dan toch in de problemen en wordt er een expert bijgehaald.
Bij tijdig inschakelen was er een hoop ellende bespaard gebleven.

Second Opinion

Heeft uw bedrijf al een poging gedaan om een datawarehouse op te zetten, maar werkt het allemaal nog niet naar behoren?
Dan is het aan te raden om ons eens te laten meekijken

Een geslaagd business intelligence (BI) traject bestaat volgens ons uit de volgende stappen:

 1. Inschatten wat de huidige volwassenheid van uw organisatie is op het gebied van business intelligence volgens het Business Intelligence Maturity Model van Gartner
 2. Bepalen waar we met zijn allen (van directie tot uitvoerende medewerkers) naar toe willen
 3. Vaststellen van OKR’s die passen bij de gekozen organisatiedoelen
 4. Implementatie
 5. Evaluatie

OKR’s zeggen u misschien niet zo veel, het staat voor Objectives and Key Results. In de volgende alinea leest u hier meer over.

Veel managers verdrinken in de hoeveelheid rapporten en KPI’s die elke maand worden opgeleverd. Vaak kan een manager helemaal geen antwoord geven op de vraag “aan welke knoppen ga je draaien als deze KPI met 5% afneemt?” Het kost de finance afdelingen vaak zoveel tijd, dat ze nauwelijks nog toekomen aan de analyse van de cijfers. Daarnaast zien we in de logging van rapportageomgevingen dat de meeste rapporten nauwelijks gebruikt worden en dus eigenlijk verspilde tijd en kosten zijn. Met OKR’s breng je veel meer focus aan en verminder je die enorme rapportagedruk. Daarom geloven wij in OKR’s en we verkeren in goed gezelschap: succesvolle bedrijven zoals Intel, Google, Linkedin en Twitter en allerlei start-ups gebruiken het ook.

Hoe werken OKR’s?

Vanuit een duidelijke missie stel je per team een aantal OKR’s in. Maximaal 3 om de focus te behouden. Het is mogelijk om OKR’s regelmatig te wisselen om mee te bewegen met een dynamische omgeving buiten uw onderneming. Een OKR bestaat uit:

Een objective: kwalitatief geformuleerd doel waar uw team enthousiast voor uit bed stapt in hun eigen woorden opgeschreven, dat binnen enkele maanden haalbaar is en niet afhankelijk is van de inzet van andere teams in de organisatie. Bijvoorbeeld ‘Lanceer een geweldig product’.

Een key result: een meetbare waarde, die aangeeft of de objective is behaald, bijvoorbeeld een omzetdoelstelling, een online waardering op een bepaald niveau. De key result moet uitdagend zijn, het moet echt lastig zijn om ze elke maand te halen en ze kunnen dan ook maandelijks worden bijgesteld. De genoemde bedrijven zijn meestal tevreden over een team als ze 2 van de 3 OKR’s halen.

Dashboards op Maat

Om OKR’s goed te implementeren heeft u een dashboard op maat nodig per team. Elk team krijgt 3 OKR’s en in de laatste week van de maand worden de nieuwe OKR’s vastgesteld voor de komende maand.

Het resultaat zal zijn dat teams hier echt mee aan de slag gaan. Ze voelen zich dan echt verantwoordelijk om het te gaan halen. Een ander voordeel is dat de planning- en controlcyclus veel eenvoudiger kan.

Ik wil meer rapporten

Het kan kloppen dat er meer rapporten nodig zijn om het dagelijkse werk te kunnen doen. Dat valt volgens ons onder de noemer operational intelligence. Denk hierbij aan een winst- en verliesrekening, een openstaande postenlijst, etc. Dit soort lijsten zouden eigenlijk in de gebruikte applicaties beschikbaar moeten worden gesteld. Uiteraard kijken we ook daar graag met u mee.

BI Workshop

Een BI Workshop is een handige vorm om met een kleine groep mensen hands-on met een bepaald onderwerp bezig te zijn. U kunt hierbij denken aan:

 • Selectie van de juiste BI leverancier
 • Requirements (behoeften/wensen) verzamelen van de verschillende eindgebruikers
 • Samen met uw BI Team technische uitdagingen bespreken
 • Uw eindgebruikers in staat stellen om zelf rapporten te bouwen (self service BI)
 • Communicatie tussen eindgebruikers en uw BI Team verbeteren

Herkent u de situatie in uw bedrijf tussen deze voorbeelden? Neem dan contact met ons op om een workshop in te plannen.

BI Training

In de praktijk zien wij vaak dat werknemers van klanten zichzelf Excel en SQL aanleren en zo een aardig eind kunnen komen. Dat is op zich heel goed, maar er zijn 2 risico’s:

Scheef verdeelde kennis

Binnen een bedrijf worden dan bijvoorbeeld sommige technieken (te) vaak toegepast, terwijl andere technieken onderbelicht blijven. Excel bijvoorbeeld is typisch een tool waarbij de mogelijkheden groot zijn, maar veel specifieke kennis nodig is om deze technieken allemaal toe te kunnen passen.

Meerdere wegen naar Rome

Ook als je via Tokyo vliegt lukt het je om uiteindelijk in Rome te belanden. Voor u kan dit heel vervelend zijn: de gemaakte oplossing lijkt goed te werken totdat u merkt dat het moeilijk te onderhouden is of traag wordt. Vaak wordt er dan pas een expert bij gehaald, terwijl bij tijdig inschakelen veel ellende bespaard was gebleven.

Als u de genoemde risico’s herkent in uw organisatie dan willen we die graag met u oplossen middels een toegespitste training. Dit kan op de volgende gebieden:

 • SQL training: leren opstellen van juiste en goed presterende SQL statements
 • Power BI training: Power BI voor managers of Power BI voor rapportbouwers
 • Reporting Services training: zelf rapporten bouwen en onderhouden in SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Integration Services training: zelf data integratie packages maken en onderhouden met SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Analysis Services training: zelf kubussen maken en onderhouden met SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Excel training: data analyse in Excel (indien gewenst ook met Analysis Services kubussen)
 • Van Excel naar BI: We kennen de overstap van gevorderde Excelgebruiker naar BI-specialist als geen ander. Wij kunnen u in korte tijd vertellen waar we zelf over gestruikeld zijn en weer van geleerd hebben.

Enkele trainingen zijn onderdeel van een standaard implementatie van BI. Daarnaast zijn ze ook los te boeken. Wij denken dat 1-op-1 of in kleine groepen het beste resultaat geeft. Voor grotere klassikale trainingen werken we samen met Sorsebridge BI-opleidingen.

BI training van Dynamic Info goed gewaardeerd

Losstaande applicaties

Onze ControlTool

Deze applicatie voert dagelijks een aantal voorgeprogrammeerde controles uit en de afwijkingen verschijnen in de werklijst van de verantwoordelijke werknemer(s). Deze is dan verantwoordelijk voor het oplossen van het issue.

Disco Process Mining

Process mining is een manier om gegevens uit de logging van uw applicaties als proces weer te geven. Hierdoor ziet u snel als er bijvoorbeeld vreemde volgordes van statussen in uw logging voor komen. Het werkt goed als periodieke analyse om daarna controles in te richten in de ControlTool of DQS.

Microsoft SQL Server Data Quality Services (DQS)

Dit is een onderdeel van het Microsoft SQL Server platform dat vergelijkbare functionaliteit heeft als de ControlTool. Om hierover te beschikken is wel een relatief dure Enterprise edition licentie nodig. Veel bedrijven hebben dit niet nodig en kiezen daarom voor de ControlTool.

Microsoft SQL Server Master Data Services (MDS)

Dit is een ander onderdeel van Microsoft SQL Server, dat masterdata zoals producten, klanten en dergelijke voor u kan beheren. Dat is handig als u bijvoorbeeld in meerdere applicaties klantgegevens beheert. Elke applicatie kan dan aan MDS vragen of de klant al bestaat. Indien ja dan krijgt de applicatie het bestaande klantnummer terug en anders maakt MDS een nieuw klantrecord aan. Problemen als dubbele klantrecords of verschillende data van dezelfde klant in verschillende systemen behoren dan tot het verleden.

Second Opinion

U herkent het gevoel misschien wel: in uw bedrijf is een eerste stap gemaakt met business intelligence of er is een poging gedaan om een datawarehouse op te zetten, maar het werkt allemaal nog net niet helemaal lekker. De ene afdeling vindt te vaak fouten in de data, terwijl de andere nog erg veel ad hoc vragen stelt die uw business intelligence medewerkers(s) overbelasten. Kortom er schort nog wat om van een succesvolle implementatie te spreken. Dan is het aan te raden om ons eens te laten meekijken. Met onze jarenlange ervaring in business intelligence hebben we projecten zien slagen en ook projecten zien falen. We hebben gezien welke factoren hierin het verschil maken en kunnen u daarom goed adviseren hoe u alsnog tot een succesvolle implementatie komt.

Bij een second opinion hanteren we het volgende stappenplan:

 1. Bepaling inhoud opdracht met de opdrachtgever binnen de organisatie
 2. Interviews met betrokkenen om te achterhalen wat de oorzaken zijn van het falen of achterblijven van het BI-project
 3. Op basis van de interviews identificeren we de factoren waarop we dieper willen ingaan en gaan vervolgens met uw medewerkers dieper de organisatie en de techniek in
 4. Op basis van onze bevindingen rapporteren we kort en bondig in Powerpoint

Een organisatie uit onze doelgroep, het midden- en kleinbedrijf, is gemiddeld 15 dagen kwijt aan een dergelijk traject. Spreekt onze aanpak u aan? Neem dan contact met ons op om samen de inhoud van een second opinion op uw business intelligence omgeving te bepalen.

Geïnteresseerd? Vraag een gratis demo aan!

Wij zullen binnen een werkdag contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Demo aanvragen

Contact

Geïnteresseerd in een van onze producten of ons bedrijf? Vul onderstaand formulier in of stuur een mailtje naar info@dynamicinfo.nl. We nemen binnen een dag contact met u op!

Dynamic Info

Gebouw ‘Koningshof’
Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam

Tel. +31 (0) 203 032 470
Fax. +31 (0) 848 388 100
E-mail. info@dynamicinfo.nl

Kamer van Koophandel: 65061284
BTW-nummer: NL855965265B01